APTOMAT HG-Series:

 • Các dòng sản phẩm chính:         HGM, HGP, HGE (chống dòng rò)
 • Điện áp cách điện định mức:       Ui = 1000V
 • Điện áp chịu xung định mức:       Uimp = 8kV
 • Ics = 100%Icu
 • Dung lượng cắt ngắn mạch cao: 16~85kA (tại 460V)
 • Đa dạng sản phẩm lựa chọn theo  khung dòng tải và yêu cầu bảo vệ:        30-800 AF (10 Khung)
 • Thiết kế đạt giải thưởng quốc tế iF Award

APTOMAT U-Series:

 • Các dòng sản phẩm chính:         UDB, UAB, UCB, UPB (chống dòng rò)
 • Điện áp cách điện định mức:       Ui = 690V
 • Điện áp chịu xung định mức:       Uimp = 6kV
 • Ics = 50%Icu
 • Dung lượng cắt ngắn mạch:        5~85kA (tại 460V)
 • Đa dạng sản phẩm lựa chọn theo  khung dòng tải và yêu cầu bảo vệ:        30-1600 AF (12 Khung)

​Download catalog sản phẩm UAB, UCB

Sản phẩm liên quan