Hộp đầu nối cáp trung thế bao gồm:

 • Băng keo cách điện
 • Đầu cáp trung thế
  •  Đầu cáp trung thế > 6/10(12)kV
  • Đầu cáp trung thế > 6/10(12)kV
  • Đầu cáp trung thế > 46kV
  • Đầu cáp trung thế > 46kV
  • Đầu cáp trung thế > 24kV > Trong nhà 24kV – 1 core & 3 core
  • Đầu cáp trung thế > 24kV > Trong nhà 24kV – 1 core & 3 core
  • Đầu cáp trung thế > 24kV > Ngoài trời 24kV – 1 core & 3 core
  • Đầu cáp trung thế > 24kV > Ngoài trời 24kV – 1 core & 3 core
  • Đầu cáp trung thế > 35kV > Trong nhà 35kV – 1 core & 3 core
  • Đầu cáp trung thế > 35kV > Trong nhà 35kV – 1 core & 3 core
  • Đầu cáp trung thế > 35kV > Ngoài trời 35kV – 1 core & 3 core
  • Ống co nhiệt > Ống ITCSN
  • Đầu cáp – Hộp nối cáp hạ thế > Đầu nối co nhiệt – HST
 •  Elbow – Straight – Fore Tee – Sub Tee 3M > Fore Tee 24kV-630A – 1 core & 3 core

……….

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02803855827 – 0912204898 để được giải đáp những thắc mắc về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan