Hoàng Thái là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên chuyên phân phối các sản phẩm máy biến áp, thiết bị điện của EEMC.


TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

– Máy biến áp của EEMC được thiết kế chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076; IEC 60076-11:2004; TCVN 6306:2006 và theo yêu cầu đặt hàng.

– Ngoài ra, các máy biến áp của EEMC được dán nhãn “Tiết kiệm năng lượng” theo Quyết định số 3522/QĐBCT ngày 16/12/2013

của Bộ Công Thương.

THỬ NGHIỆM:

Máy biến áp của EEMC được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục thử nghiệm thường xuyên, điển hình và thử nghiệm đặc biệt theo các tiêu chuẩn.

Đặc biệt, máy biến áp của EEMC đã được thử nghiệm ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC 60076-5 và được cấp chứng nhận ASTA bởi Intertek/Vương quốc Anh.

Nguồn sản phẩm:  http://www.eemc.com.vn

Sản phẩm liên quan