Máy cắt điện không khí ACB Hyundai 3P loại kéo, 100kA UAN25B 3A M2C2S233N

  •  Máy cắt ACB bao gồm Motor (M2 = 220VAC), Closing Coil (C2 = 220VAC) và SHT Coil (S2 = 220VAC)
  •  Kiểu lắp Bus Bar tiêu chuẩn: kiểu ngang (Horizontal Connection Part), có thể thay đổi theo yêu cầu,
    riêng máy cắt 2000A, frame A chỉ thiết kế kiểu dọc (Vertical Connection Part).
  •  Rơ le bảo vệ tiêu chuẩn 33 (UPR-1L-GL: AL, AS, AI, AG, Failsafe,Output Contact 1a)

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.

Sản phẩm liên quan