Máy biến áp trung gian EEMC

  • Máy biến áp trung gian, ngâm trong dầu, điều chỉnh không tải 35/22kV; 35/10kV.
  • Được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn.Sản phẩm đã cung cấp cho các đơn vị ngành
  • Điện đưa vào vận hành an toàn trên lưới điện

 

Tag: Máy biến áp phân phối, Máy biến áp trung gian