Nanoco-Hình chỉ hướng đèn báo Exit NEXF

Mã sản phẩm:

NEXF-E: Đèn chỉ hướng đèn báo Exit

NEXF-D: Đèn chỉ hướng xuống

NEXF-L: Đèn chỉ hướng trái

NEXF-LR: Đèn chỉ hướng 2 bên trái-phải

NEXF-R: Đèn chỉ hướng phải

NEXF-U: Đèn chỉ hướng lên

NEXF-TD: Đèn chỉ hướng Toilet bên dưới

NEXF-TR: Đèn chỉ hướng Toilet bên phải

NEXF-TL: Đèn chỉ hướng Toilet bên trái

NEXF-TU: Đèn chỉ hướng Toilet trên

 

Tag: Thiết bị chiếu sáng dân dụng