INVT GD300-16 – Biến tần chuyên dụng trong hệ thống HVAC

Biến tần GD300-16 là dòng biến tần chuyên dụng trong hệ thống HVAC.

 

Tag: Biến tần công nghiệp, Biến tần chuyên dụng