Mitsubishi Máy cắt không khí ACB AE-SW

Máy cắt không khí ACB AE-SW Mitsubishi loại 3P, 4P được sử dụng để đóng cắt, bảo vệ ngắn mạch quá tải cho hệ thống mạng điện phân phối, dễ dàng lắp đặt.

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Máy cắt không khí ACB, Tủ trung thế RMU