Máy phát điện Công nghiệp 3 pha nhiên liệu dầu 150/165 Kva