Quạt trần đảo cánh 400 – ĐB Vinawind

Mã sản phẩm: QTĐ400-ĐB

Đường kính sải cánh: :  400 mm
Điện áp: :  220V/50Hz – 46 W
Tốc độ::  3 tốc độ