Schneider – Ổ cắm phích công nghiệp Series PK

Ổ cắm công nghiệp Schnieder – Industrial Plugs & Sockets. Đầy đủ chủng loại, màu sắc, từ 3 cực đến 5 cực, dòng cắt và điện áp đa dạng với thông số chi tiết để dễ dàng lựa chọn.