Cáp ngầm hạ thế Trần Phú

Cáp ngầm hạ thế Trần Phú 0.6/1kV DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – DSTA3x+1, loại 4 lõi (1 lõi trung tính) và DSTA-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – DSTA3x+2, loại 5 lõi (1 lõi tiếp đất, 1 lõi trung tính) là một trong các sản phẩm của cáp ngầm hạ thế được được chế tạo từ vật liệu đạt chuẩn chất lượng theo công nghệ hàng đầu châu âu, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trong nhiều năm qua. shbet