Đầu cáp co nguội 3M trong nhà, ngoài trời 24kV

Đầu cáp co rút nguội 24kV trong nhà, ngoài trời, thương hiệu 3M.

Tag: Đầu cáp trung thế, Đầu cáp co nguội, Đầu cáp co nhiệt