Biến dòng ngâm dầu 35kV EMIC

  • Các cấp điện áp: 35kV(35kV; 38,5kV; 40,5kV )
  • Dòng điện sơ cấp định mức: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400A;…
  • Dòng điện thứ cấp định mức: 5A; 1A
  • Tần số định mức: 50Hz
  • Máy biến dòng được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60044-1;IEC61869-2;TCVN 7697-1;TCVN11845-2.

 

Tag: Biến dòng trung thế, Biến dòng ngâm dầu, Biến dòng trong nhà, Biến dòng ngoài trời.