Huyndai Contactor 3P

Contactor ( Khởi Động Từ ) Hyundai loại 3P, dãi dòng từ 9A~800A, điện áp coil: 220V/380V mã hàng HGC

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Contactor