Schneider Cầu giao gạt tay INS

Cầu giao gạt tay INS Schneider dòng sản phẩm chỉ đóng cắt cách ly dòng điện bằng tay bằng cách tác động vào tay quay thường được dùng trong các mạch điều khiển và phân phối.

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Cầu chì công nghiệp