Schneider Cầu giao cách ly ISW

Cầu giao cách ly iSW Schneider sản phẩm dùng lắp đặt trên dinrail có chức năng giám sát, điều khiển mạch điện cách ly dòng điện áp tải định mức từ 20-125A.

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Cầu chì công nghiệp