Schneider Contactor

Contactor (Khởi động từ) được sản xuất bởi Schneider là dòng sản phẩm chất lượng cao. Độ bền cơ học 10 – 20 triệu lần đóng cắt. Gồm có các loại contactor 3 cực/4 cực, cuộn hút AC/DC.

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Contactor