Biến dòng 35kV trong nhà, ngoài trời EMIC

  • Các cấp điện áp: 35kV
  • Dòng điện sơ cấp định mức: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200A…
  • Dòng điện thứ cấp định mức: 5A; 1A
  • Tần số định mức: 50Hz
  • Máy biến dòng được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60044-1; IEC 61869-2; TCVN 7697-1.

 

Tag: Biến dòng trung thế, Biến dòng ngâm dầu, Biến dòng trong nhà, Biến dòng ngoài trời.