Biến dòng 22kV ngâm dầu EMIC

  • Các cấp điện áp: 10kV (10-12kV); 15kV; 22kV(22- 24kV)
  • Dòng điện sơ cấp định mức: 5-10-15A; 5-10-20A; 10-20- 40A; 25-50-100A; 100-200-300A; 100-200-400A; 5-10-15- 20A; 10-20-30-40A; 50-100-150-300A; 20-50-100-200- 250A.
  • Dòng điện thứ cấp định mức: 5A; 1A
  • Tần số định mức: 50Hz
  • Máy biến dòng được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60044-1;IEC61869-2;TCVN 7697-1;TCVN11845-2

 

Tag: Biến dòng trung thế, Biến dòng ngâm dầu, Biến dòng trong nhà, Biến dòng ngoài trời.