Schneider-Tủ trung thế AMS 12/24/40,5KV

Tủ trung thế Schneider được sử dụng phổ biến trong các trạm đầu cuối ở các nhà máy, xí nghiệp nhằm bảo vệ an toàn cho máy biến áp và đường dây.

Thẻ: Tủ trung thế, Tủ điện mạch vòng trung thế