SCHNEIDER Máy cắt không khí ACB

Máy cắt không khí ACB là thiết bị đóng cắt, bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch có dòng định mức lớn trong khoảng 630A đến 6300A dùng cho lưới hạ thế.

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Máy cắt không khí ACB, Tủ trung thế RMU