Schneider Aptomat Easy9 MCB 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Schneider MCB dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

 

Tag: Thiết bị bảo vệ và đóng cắt, Aptomat MCB