Tủ ATS

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải nhằm bảo vệ khi điện lưới và điện máy bị sự cố như: mất pha, mất trung tính, thấp áp (tuỳ chỉnh) thời gian chuyển đổi có thể điều chỉnh. Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.

 

Tag: Tủ khởi động mềm, Tủ hòa đồng bộ, Tủ ATS, Tủ công tơ, Tủ điều khiển chiếu sáng.