Trạm biến áp hợp bộ

Trạm biến áp hợp bộ là một trong những giải pháp kỹ thuật tối ưu cho khách hàng nhằm tiết kiệm diện tích xây dựng, sử dụng trong cặc hộ phụ tải nội thị, các khu vực công cộng hay các nhà máy xí nghiệp, các công trình xây dựng…

 

Tag: Tủ phân phối hạ thế, Tủ hạ thế tổng, Tụ bù công suất, Trạm biến áp