Tủ tụ bù công suất

Tủ điện tụ bù công suất có chức năng chính là nâng cao hệ số công suất cosφ qua đó giảm công suất phản kháng nhằm giảm tổn thất điện năng tiết kiệm chi phí, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

 

Tag: Tủ phân phối hạ thế, Tủ hạ thế tổng, Tụ bù công suất.