Cáp cao su điện áp đến & bằng 450V/750V CNR 1x, 2x, 3x, 4x