Dây điện 2-3-4 lõi ruột đồng, cách điện PVC Trần Phú

DÂY 2 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Dõi đẫn được làm bằng đồng (Cu)
Ruột dẫn bằng đồng ủ, được bện tròn ép chặt
Lớp vỏ cách điện bằng PVC