Cáp đồng 3 lõi, bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC CVV 3x