Tủ khởi động mềm

Tủ điều khiển động cơ dùng để điều khiển và bảo vệ động cơ/motor công nghiệp, các động cơ phân xưởng , dây truyền sản xuất. Lựa chọn các phương thức khởi động, điều khiển và bảo vệ động cơ tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng và loại phụ tải.

Tag: Tủ khởi động mềm, Tủ hòa đồng bộ, Tủ ATS, Tủ công tơ, Tủ điều khiển chiếu sáng.